Home
Locatie
Activiteiten
Brabo Show
Agility
Dog Dancing
Flyball
Gehoorzaamheid
Showtraining
Contact
Links

 


Kynologische Vereniging Brabo

 

 

 

 

FLYING KANGAROO

Inschrijvingen

Inlichtingen en inschrijvingen gebeuren elke zondag vanaf 9u45 en elke dinsdag- en woensdagavond vanaf 19u15 in het clubhuis bij Staf Van den Bosch. Indien hij afwezig is kan u terecht bij ้้n van de ander bestuursleden.

Lidgeld

De verschuldigde bedragen voor 2015 zijn:

  1/1 t/m 31/12/2015 1/7 t/m 31/12/2015 Proefmaand

Toetredingskosten

€ 15,00 (้้nmalig en per persoon)

 

Hoofdlid

€ 50,00

€ 35,00

€ 10,00

Gezinslid (inwonend)

€ 35,00

€ 20,00

 

Het lidgeld kan betaald worden, hetzij

  •  Contant aan ้้n der bestuursleden in het clubhuis;

  •  Per overschrijving op volgende rekening
                  751 - 2044974 - 60 op naam van K.V. Brabo vzw - Vraagheideweg 63 - 2970 Schilde
                         (IBAN: BE73 7512 0449 7460 - BIC: AXABBE22)

Vanaf 1 oktober kan het lidgeld voor het volgende jaar betaald worden. Nieuwe leden kunnen voor de maanden november en december gebruik maken van het lesgeldsysteem waarbij €10,00 voor deze 2 maanden wordt gevraagd. Vanaf januari vallen zijn verder onder het klassieke systeem.

Om te mogen oefenen met de honden moet men lid zijn van KV Brabo. De geleiders worden lid van onze vereniging, niet de honden!!
Bij lidmaatschap van de ouders mogen kinderen vanaf 14 jaar ook werken met de hond. Vanaf 18 jaar kunnen ook zij dan lid worden van K.V. Brabo.

De geleiders dienen steeds hun lidkaart, of bij ontstentenis het betalingsbewijs, bij zich te hebben.

Verzekering

KV Brabo heeft geen verzekering voor ongevallen veroorzaakt door leden onderling. Dit betekent dat bij elk voorval het geschil tussen de betrokken eigenaars – geleiders zal geregeld worden via hun eigen verzekering. Daarom moet iedereen een geldige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid – familiale verzekering – voor geleider en hond hebben. Gelieve bij twijfel uw verzekeringsmaatschappij te raadplegen.

De aandacht van de ouders wordt eveneens gevestigd op het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Aan iedereen wordt gevraagd een oogje in het zeil te houden en eventuele buitensporigheden aan het bestuur te melden.

 

 
   Copyright Tom Tytgat (2009-2013)    -  Ontwerp en ontwikkeling: Tom Tytgat   -    Contacteer Webmaster