Home
Locatie
Activiteiten
Brabo Show
Agility
Dog Dancing
Flyball
Gehoorzaamheid
Showtraining
Contact
Links

 


Kynologische Vereniging Brabo

 

 

 

 

FLYING KANGAROO

Historiek KV Brabo 

K.V. Brabo voorstellen in enkele woorden is niet zo eenvoudig. 

In het jaar 1967 zag K.V. Brabo het licht. Ondertussen zijn we meer dan 40 jaar verder en gedurende al deze jaren is onze vereniging zeer actief geweest en zijn er zeer veel initiatieven van KV Brabo overgenomen door andere clubs.

Als eerste activiteit is K.V. Brabo begonnen met een tentoonstelling in te richten. Zeer spoedig nadien is er in de club gestart met andere disciplines met als eerste  het gehoorzaamheidsprogramma in ons toenmalig clubhuis “De Melkerij” van het Peerdsbos in Brasschaat.

Verder was K.V. Brabo ook de eerste club in België die Agility gaf op de club. De aanzet werd hiervoor gegeven door Mr. E. Vanherle die op de Crufts voor het eerst Agility zag en de hand kon leggen op de tekeningen van de verschillende toestellen. In september 1977 slaagde K.V. Brabo er dan ook in om als eerste een demonstratie Agility te geven op de jaarlijkse Brabo Show.

In de loop van de jaren is de club verschillende malen van locatie veranderd waaronder een voetbalveld in Kapellen en een voetbalveld in Zandvliet. Dit veranderde in 1995, want sindsdien beschikt K.V. Brabo over een eigen terrein en een clubhuis wat opgebouwd is met behulp van zeer veel bereidwillige leden. Momenteel beschikt K.V. Brabo over één van de mooiste terreinen met een zeer groot en gezellig clubhuis. In 1999 werd er dan nog een stuk bijgebouwd aan het clubhuis en werd er eveneens begonnen aan de heraanleg van het Agility en puppyterrein.

Op deze terreinen en in het clubhuis organiseert K.V. Brabo nog steeds een heleboel activiteiten. Dit zijn de volgende:

  • Onze jaarlijkse internationale tentoonstelling in Antwerp Expo. Deze organisatie is ontstaan in het eerste jaar en werd toen georganiseerd in Deurne, nadien in de slachthuishallen en nog later in het Bouwcentrum dat tegenwoordig Antwerp Expo heet. Deze tentoonstelling heeft een uitstekende internationale reputatie en dit in het bijzonder voor de voortreffelijke organisatie. De financiële resultaten ervan hebben ons toegelaten om andere activiteiten verder te ontwikkelen.
    Ook opmerkelijk is het bezoek van Z.K.H. Prins Laurent van België aan onze tentoonstelling in 1997.
  •  Onze, eveneens jaarlijkse, clubhappening, oorspronkelijk enkel voor “schoonheid”, maar sinds enkele jaren ook voor “gehoorzaamheid” en “Agility”.
  •  Onze “laatste dinsdagavond” van de maand waarop allerlei activiteiten plaatsgrijpen: voordrachten, voorstelling van rassen, … Deze activiteiten hadden vroeger plaats op de laatste vrijdagavond maar werden, wegens “weekend” problemen, verschoven naar de dinsdag.
  •  De gehoorzaamheidslessen: KV Brabo was de eerste club in België die zich toelegde op de organisatie van deze lessen. Zij hebben plaats op zondagmorgen en woensdagavond. Verschillende leden nemen deel aan wedstrijden.
  •  “Agility”: voor de meer sportieve eigenaars op zondagmorgen, woensdagavond en zaterdagnamiddag.
  •  De “fly-ball” oefeningen: hebben plaats op zaterdag- en zondagnamiddag.
  •  De “showtraining” voor geďnteresseerden in tentoonstellingen op dinsdagavond.

Sinds enkele jaren heeft KV Brabo ook zijn eigen clubblad (4 maal per jaar) en de wegwijs die alle nuttige informatie bevat voor het jaar dat volgt. 

Eveneens kunnen we ook nog vermelden dat KV Brabo een zeer stabiele vereniging is omdat de meeste leden van de beheerraad reeds lang deel uitmaken van deze beheerraad en dit door stemmingen op de algemene vergadering met telkens meer dan 100 leden aanwezig. De door hen opgedane ervaring is dan ook een waarborg voor de toekomst.

Dat K.V. Brabo een zeer actieve en goed draaiende club is wordt bewezen door de talrijke activiteiten. En dit alles is enkel mogelijk dankzij alle leden en het bestuur van de club.

 

 
   Copyright Tom Tytgat (2009-2013)    -  Ontwerp en ontwikkeling: Tom Tytgat   -    Contacteer Webmaster