Home
Locatie
Activiteiten
Brabo Show
Agility
Dog Dancing
Flyball
Gehoorzaamheid
Showtraining
Contact
Links

 


Kynologische Vereniging Brabo

Gehoorzaamheid | Uren | Socialisatie | Overgangen | Wedstrijdklas

 

 

 

 

FLYING KANGAROO

Vanaf de A-klas (honden ouder dan 9 maanden) dient er alvorens naar een hogere klas over te gaan een proef afgelegd worden. Dit wordt in samenspraak met de instructeur van de klas, gehouden de eerste zondag van iedere maand en de daaropvolgende woensdag.

Elke geleider kan slechts éénmaal per maand aan deze proef deelnemen

Een hond kan slechts overgaan naar de volgende klas indien deze bij het afleggen van de test :
Op elke proef minstens 50 % der punten behaald en 60 % op het totaal van de punten.

Elke test bestaat uit 8 oefeningen en het totaal van de punten bedraagt 100.

Eenzelfde hond kan deze proeven slechts éénmaal per maand uitvoeren.

Het puntenschema:

 

 

Punten

Bemerkingen

  1    Aangelijnd  Volgen

 

20

 

  2    Voorstellen   - Sociaal zijn

 

5

 

  3     Ter Plaatse blijven  (1. min.)

 

10

 

  4     Oproepen

 

15

 

  5     Apporteren    

 

15

 

  6     Houdingen

 

15

 

  7     Algemene houding geleider

 

10

 

  8    Algemene houding hond

 

10

 

         TOTAAL

 

100

 

 


Aangelijnd volgen : 20 punten

Beginnen met hond aan de voet, dan bevel volg.

Geleider en hond op rechte lijn voor de honden, aan het einde van de rij, gewoon langs achter terug, eindigen met hond in voet.

Er moet gewerkt worden met een leiband die soepel doorhangt, en tijdens de oefening mag de geleider met zijn hond praten.

Voorstellen – Sociaal zijn : 5 punten

De geleider toont aan de examinator de tanden van de hond, en de examinator moet de hond kunnen betasten. Tijdens deze oefening mag de geleider met zijn hond praten, geruststellen en helpen.

Ter plaatse blijven : 10 punten

Met hond aan de voet, geeft geleider bevel om te liggen. Geleider doet 1 grote stap rechts, en maakt rustig een cirkel rond de hond. Hier krijgt men maximum 2 herkansingen indien de hond van houding verandert.

Oproepen : 15 punten

Hond aan de voet. Geleider geeft bevel “Blijf” en geeft leiband aan de instructeur. Geleider plaatst zich op 5 meter in een rechte lijn voor de hond, en roept op teken van de instructeur zijn hond in “Zit voor”

Houdingen : 15 punten (5 punten per houding)

De houdingen zijn : liggen, zitten en recht.

Max 3 bijbevelen per houding, ofwel met stem of beweging. Leiband moet volledig doorhangen. Werken met de leiband, en de hond aanraken is verboden.

Apporteren : 15 punten

Hond moet zich naar de apport begeven en zeker interesse vertonen, en moet apport opnemen.

Algemene houding geleider : 10 punten

Algemene houding hond : 10 punten

Totaal te verdienen : 100 punten

Overgang van B naar C-klas

 

Aangelijnd volgen : 20 punten

Beginnen met hond aan de voet + bevel volg. In rechte lijn voor de honden, aan het einde van de rij in slalom terug; eindigen met hond aan de voet. Geleider mag tijdens de oefening niet praten met zijn hond. Elk bevel met zowel stem als houding kost strafpunten.

Voorstellen – sociaal zijn : 5 punten

Geleider toont tanden van de hond en laat hond betasten. Hond moet rustig blijven, er mogen geen bijbevelen gegeven worden.

Ter plaatse blijven : 10 punten

Hond aan de voet – bevel om te liggen. Leiband op de grond, geleider plaatst zich op 2 meter voor de hond en dit gedurende 1 minuut.

Oproepen : 15 punten

Hond aan de voet. Lijn afdoen. Bevel “blijf”. Geleider plaatst zich op 10 m afstand. Roept op teken van de instructeur hond in “Zit voor”

Apporteren : 15 punten

Hond aan de voet, leiband afnemen, op teken van instructeur apport werpen op +/- 10 m. Hond moet het voorwerp brengen. Geleider mag max. 3 meter achteruit lopen.

Houdingen : 15 punten

De houdingen zijn : liggen, zitten en recht. Met max 3 bijbevelen per stand met stem of beweging. Leiband moet volledig doorhangen. Werken met leiband en aanraken van de hond is verboden.

Algemene houding geleider : 10 punten

Algemene houding hond : 10 punten

Totaal te verdienen : 100 punten

 

Overgang van C naar D-klas / Debutanten

Nu bestaat er ook een overgangsproef voor honden die reeds min. 3 maand in de C-klas zitten. Deze proef heeft tot doel om geleiders met hun hond sneller over te laten gaan naar de D-klas, maar ook de gelegenheid te geven aan kandidaat-wedstrijdspelers om zich klaar te maken om het brevet gehoorzaamheid te behalen. Voor deze categorie houdt dit wel in dat ze uiterlijk 3 maand na het overgangsexamen moeten deelnemen aan een brevetproef.

De overgang wordt gebaseerd op de officiële brevetproef van de K.K.U.S.H., waarvan u het puntenblad hier kunt downloaden om te bekijken.

Overgang van C (of D)-klas / Debutanten

Voor deze overgang moet men het gehoorzaamheidsbrevet behalen.

Om mee te kunnen doen aan de overgangen moet u volgende stappen ondernemen:

  • U vraagt het overgangsformulier aan de verantwoordelijke van de "basis opleiding gehoorzaamheid"  en u laat dit invullen na de les door de instructeur van de klas
  • U bezorgd dit formulier terug voor het einde van de maand aan de verantwoordelijke van de "basis opleiding gehoorzaamheid".
  • De eerste zondag van de maand, of de woensdag die daar op volgt neemt u deel aan de overgang. U mag dit slechts eenmaal doen per maand. U werkt de overgang af in uw eigen klas of in een klas hoger. De beoordeling gebeurt door de verantwoordelijk van de "basis opleiding gehoorzaamheid" samen met de instructeur van de hogere klas. De verantwoordelijke neemt de eindbeslissing en baseert zich daarvoor op de adviezen van de beide instructeurs.
  • De deelname kan enkel doorgaan wanneer een geldige lidkaart voorgelegd wordt.

 
   Copyright Tom Tytgat (2009-2013)    -  Ontwerp en ontwikkeling: Tom Tytgat   -    Contacteer Webmaster